Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG

 PENGARAH TANAH DAN GALIAN TINGKAT 21 & 22 KOMTAR 10000 PULAU PINANG.
 NO.TELEFON : 04-2615459
 NO.FAKSIMILI : 04-2619588
PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL
 PEJABAT PENGARAH TANAH & GALIAN PULAU PINANG TINGKAT 21 & 22 KOMTAR 10000 PULAU PINANG
 NO.TELEFON : 046505459
 NO.FAKSIMILI : 042636598

 NAMA :   AZZIMI BIN SAIDIN   ( 06/12/2018 )
 JAWATAN :   PENOLONG PENGARAH (PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL)
 TALIAN :  
 SAMB : -
 TERUS :   04-6505412
 EMAIL : azzimi[at]penang[dot]gov[dot]my
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
1   PERMOHONAN IZIN LALU DI BAWAH AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990
2   LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA
3   PERMOHONAN UNTUK PECAH SEMPADAN TANAH
4   PERMOHONAN UNTUK PENYERAHAN DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA DI BAWAH SEKSYEN 204D
5   PERMOHONAN UNTUK PECAH BAHAGIAN TANAH
6   PERMOHONAN UNTUK PERMIT RUANG UDARA
7   PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN BAGI TUJUAN KUARI/PENGAMBILAN PASIR DI ATAS TANAH KERAJAAN/PERSENDIRIAN
8   PERMOHONAN PEWARTAAN BAGI KAWASAN LAPANG, TAPAK PEMBENTUNGAN DAN LAIN-LAIN PEWARTAAN YANG BERKAITAN
9   PERMOHONAN UNTUK PENYERAHAN KESELURUHAN TANAH ATAU SEBAHAGIAN TANAH