Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN, NEGERI PULAU PINANG, TINGKAT 25, KOMTAR 10503 PULAU PINANG, MALAYSIA.
 NO.TELEFON : 04-2621957
 NO.FAKSIMILI : 04-2633010
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
 TINGKAT 56 KOMTAR, 10503 PULAU PINANG.
 NO.TELEFON : 04-6505379,5365,5659
 NO.FAKSIMILI : 04-2616402

 NAMA :   SURENTHARAN A/L RAMADAS   ( 03/06/2019 )
 JAWATAN :   PENOLONG SETIAUSAHA KANAN
 TALIAN :  
 SAMB : 5426
 TERUS :   04-6505426
 EMAIL : suren[at]penang[dot]gov[dot]my
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
1   MENYEDIAKAN KHIDMAT URUS SETIA KEPADA JAWATANKUASA MMK KERAJAAN TEMPATAN
2   MENGAWALSELIA DAN MENYELARAS URUSAN DAN PELAKSANAAN DASAR-DASAR KERAJAAN NEGERI DAN KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGENAI KERAJAAN TEMPATAN
3   MENYAMPAI MAKLUMAT / ARAHAN DARIPADA KERAJAAN NEGERI DAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT) KEPADA MBPP DAN MPSP
4   MENYEDIA / MENGAWALSELIA TUGAS URUSETIA KEPADA JAWATANKUASA-JAWATANKUASA BERIKUT:
5   MENGURUSKAN PELANTIKAN AHLI MAJLIS PBT
6   MENGAWAL SELIA DAN MENGURUSKAN PENGELUARAN LESEN PELELONG
7   PROGRAM BERSIH DAN INDAH PULAU PINANG CLEANER GREENER PENANG (CGP)
8   MENYELARAS DAN MEMPROSES PERMOHONAN-PERMOHONAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN KEPADA KERAJAAN NEGERI
9   MENGURUSKAN HAL-HAL BERKAITAN DENGAN PERLANTIKAN LEMBAGA RAYUAN NEGERI