Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN, NEGERI PULAU PINANG, TINGKAT 25, KOMTAR 10503 PULAU PINANG, MALAYSIA.
 NO.TELEFON : 04-2621957
 NO.FAKSIMILI : 04-2633010
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
 TINGKAT 56 KOMTAR, 10503 PULAU PINANG.
 NO.TELEFON : 04-6505379,5365,5659
 NO.FAKSIMILI : 04-2616402

 NAMA :   OON LAI KUAN   ( 09/01/2019 )
 JAWATAN :   KETUA UNIT PENGURUSAN SISA PEPEJAL
 TALIAN :  
 SAMB : 5665
 TERUS :   04-6505665
 EMAIL : oonlk[at]penang [dot]gov[dot]my
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
1   MERANCANG KE ARAH MENCAPAI DASAR-DASAR SEPERTI SISA SIFAR NEGERI, 3R, SEGERATION AT SOURCE, WASTE TO ENERGY.
2   MENGGUBAL DASAR, PROGRAM, STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGERI YANG BERSEPADU DAN KOS EFEKTIF MELIPUTI KUTIPAN, PENGANGKUTAN, RAWATAN PERANTARAAN DAN PELUPUSAN.
3   MEYELARASKAN DASAR PENGURUSAN SISA PEPEJAL PIHAK BERKUASA TEMPATAN.
4   MENETAPKAN STANDARD, SPESIFIKASI DAN TATA AMALAN DALAM PENGURUSAN SISA PEPEJAL.
5   PENDIDIKAN DAN KESEDARAN KEPADA ORANG RAMAI MELALUI PENGANJURAN KEMPEN/PERTANDINGAN/BENGKEL/LATIHAN BERKAITAN DASAR SEPERTI ZERO WASTE, 3R, SEPARATION AT SOURCE, WASTE TO ENERGY, WASTE GENERATORS PAY.
6   MENILAI LAPORAN JURUPERUNDING DAN MENGKAJI CADANGAN-CADANGAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN SYSTEM PENGURUSAN SISA PEPEJAL.
7   MENILAI DAN MENGESYORKAN TEKNOLOGI-TEKNOLOGI YANG SESUAI KEPADA KERAJAAN NEGERI DARIPADA CADANGAN PIHAK-PIHAK TERTENTU DALAM HAL PENGURUSAN SISA PEPEJAL.
8   MENUBUHKAN PANGKALAN DATA BAGI PENGUMPULAN MAKLUMAT UNTUK ANALYSIS DENGAN TUJUAN MEWUJUDKAN DASAR DARI MASA KE SEMASA.
9   BERHUBUNG DAN MEWUJUDKAN RANGKAIAN (NETWORKING) DENGAN BADAN-BADAN DAN AGENSI-AGENSI TEMPATAN DAN ANTARABANGSA DALAM PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGERI.