Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
  MAZLINA BINTI HAJA MYDIN   04-6889436 mazlina[at]penang[dot]gov[dot]my
  MOHD MURSYID BIN ABDUL RAHIM   04-8689437 mursyid[at]penang[dot]gov[dot]my
  NUR ARDZLIZA BINTI MAHMOD   04-8689442 ardzliza[at]penang[dot]gov[dot]my
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : PENDAFTARAN KEMASUKAN KAVEAT PERSENDIRIAN  ( 20/12/2019 )
 KETERANGAN :

 

Kaveat ialah satu mekanisma yang terdapat di dalam KTN untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu kerana ia berfungsi menghalang urusan-urusan tertentu seperti pindahmilik dan gadaian daripada didaftarkan ke atas hakmilik tanah yang dikaveat. Namun begitu kaveat hanyalah bersifat sementara, di mana bagi kaveat persendirian, tempoh kuatkuasanya hanya enam tahun bermula dari tarikh ia dimasukkan.
Siapa Yang Layak Memohon ;
a) Mana-mana orang atau badan yang menuntut hak ke atas tanah milik atau kepentingan berdaftar;
b) Mana-mana orang atau badan yang menuntut ianya berhak mendapat faedah di bawah mana-mana amanah yang melibatkan tanah atau kepentingan;

c) Penjaga atau orang yang mewakili mana-mana remaja yang menuntut sebagai berhak mendapat faedah di bawah mana-mana amanah yang melibatkan tanah atau   kepentingan.

 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
SENARAI SEMAK - KEMASUIKAN KAVEAT PERSENDIRIAN.xls SENARAI SEMAK
PERMOHONAN MEMASUKKAN KAVEAT PERSENDIRIAN.doc CARTA ALIR
Borang%2019B.pdf BORANG 19B
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada