Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
  MOHD FARES BIN NASIR   04-8689455 mfares[at]penang[dot]gov[dot]my
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : PERMOHONAN CARIAN PERSENDIRIAN  ( 20/12/2019 )
 KETERANGAN :

 

Carian ialah satu proses untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai sesuatu hakmilik seperti rekod ketuanpunyaan, urusan-urusan yang didaftarkan serta halangan atau sekatan yang mungkin terdapat padanya. Sebagai contoh, sebelum seseorang  membeli sebidang tanah, beliau boleh mendapatkan carian persendirian untuk mengetahui sama ada penjual adalah tuan tanah berdaftar, tanah itu tertakluk kepada kaveat atau perintah larangan atau tanah itu hendak diambil oleh pihak berkuasa negeri.

Carian persendirian boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dengan mengemukakan no. hakmilik yang lengkap dan menjelaskan bayaran berjumlah RM 30.00 bagi satu hakmilik dan pemohon akan terus menerima maklumat yang dikehendaki.

 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
SENRAI SEMAK - CARIAN PERSENDIRIAN.xls SENARAI SEMAK
CARIAN PERSENDIRIAN.doc CARTA ALIR
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada