Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
  SITI HABSAH BINTI YUSOFF   04-8689463 sitihabsah[dot]penang[dot]gov[dot]my
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : MENGUBAH ATAU MEMINDA SEMPADAN MUKIM  ( 20/12/2019 )
 KETERANGAN :

 

1.         DEFINISI
 
Mengubah atau meminda sempadan mukim bermaksud bahawa tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap (sama ada hakmilik Pejabat Pendaftar atau hakmilik Pejabat Tanah) diubah atau dipinda sempadan mukim untuk mendapatkan satu hakmilik di bawah mukim yang sama oleh tuan punya untuk dimajukan seperti yang diperuntukan dalam Seksyen 11(ca), KTN.
.
 
2.         PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG
 
Seksyen 11(ca), Kanun Tanah Negara.
 
11.       Pihak Berkuasa Negeri bolehlah melalui pemberitahuan dalam Warta –
(ca)     mengubah atau meminda sempadan mana-mana daerah, daerah
kecil, mukim, bandar atau pekan;
 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
semak PINDA GARISAN SEMPADAN.doc SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN MENGUBAH ATAU MEMINDA SEMPADAN MUKIM
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada