Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 PERKHIDMATAN G-2-B
 Perkhidmatan:
 Jenis Perkhidmatan  Pegawai Pertanyaan
MEMUNGUT HASIL CUKAI TANAH YANG MAKSIMA UNTUK SUMBER PENDAPATAN KERAJAAN NEGERI  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 
MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 
MENGEMASKINI REKOD YANG BERKAITAN DENGAN KUTIPAN HASIL  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 
MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG TERBAIK KEPADA PELANGGAN  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 

 Jumlah Rekod = 684    Halaman Mula Rekod Sebelum  Halaman 69 / 69