Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 PERKHIDMATAN G-2-G
 Perkhidmatan:
 Jenis Perkhidmatan  Pegawai Pertanyaan
MERANCANG DAN MENGAWALSELIA PENGURUSAN PENGUTIPAN HASIL BERPADU (CUKAI TANAH DAN TALIAIR) DAN HASIL BUKAN BERPADU (BAYARAN PREMIUM 5A DAN LAIN-LAIN BAYARAN).  AHMAD SUKRI BIN MEHAT
 
MERANCANG DAN MENGAWALSELIA PENGURUSAN PERMOHONAN BERKAITAN KUTIPAN TUNGGAKAN DAN PENGURANGAN CUKAI TANAH.  AHMAD SUKRI BIN MEHAT
 
MERANCANG DAN MENGAWALSELIA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KE ATAS INDIVIDU/SYARIKAT /PERBADANAN YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG MENGIKUT PERATURAN TANAH PULAU PINANG DAN KTN.  AHMAD SUKRI BIN MEHAT
 
MERANCANG DAN MENGAWALSELIA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KE ATAS INDIVIDU/SYARIKAT/PERBADANAN DENGAN MENGELUARKAN NOTIS 6A DAN 8A.  AHMAD SUKRI BIN MEHAT
 
PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH I:  NORBIHA SALASIAH BT BUSU
 
PEMBANGUNAN DAN PELUPUSAN TANAH II:  NURUL IZZA BINTI ROSLAN
 
MEMUNGUT HASIL CUKAI TANAH YANG MAKSIMA UNTUK SUMBER PENDAPATAN KERAJAAN NEGERI  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 
MENGURANGKAN TUNGGAKAN CUKAI TANAH  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 
MENGEMASKINI REKOD YANG BERKAITAN DENGAN KUTIPAN HASIL  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 
MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG TERBAIK KEPADA PELANGGAN  MOHD MUNIR BIN ABDUL RAHMAN
 

 Jumlah Rekod = 850    Halaman Mula Rekod Sebelum  Halaman 85 / 85