Jabatan :   PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH TIMUR LAUT
  1.  PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN AM PEJABAT ( 12/10/2020 )
  2.  PERMOHONAN CARIAN ( 12/10/2020 )
  3.  PERMOHONAN URUSNIAGA (LANDED DAN STRATA) ( 12/10/2020 )
  4.  PENGELUARAN HAKMILIK ( 12/10/2020 )
  5.  PERMOHONAN BUKAN URUSNIAGA ( 12/10/2020 )
   
  1.  PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN AM PEJABAT ( 12/10/2020 )
  2.  PERMOHONAN CARIAN ( 12/10/2020 )
  3.  PERMOHONAN URUSNIAGA (LANDED DAN STRATA) ( 12/10/2020 )
  4.  PENGELUARAN HAKMILIK ( 12/10/2020 )
  5.  PERMOHONAN BUKAN URUSNIAGA ( 12/10/2020 )

   
  1.  PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN AM PEJABAT ( 12/10/2020 )
  2.  PERMOHONAN CARIAN ( 12/10/2020 )
  3.  PERMOHONAN URUSNIAGA (LANDED DAN STRATA) ( 12/10/2020 )
  4.  PENGELUARAN HAKMILIK ( 12/10/2020 )
  5.  PERMOHONAN BUKAN URUSNIAGA ( 12/10/2020 )