Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PULAU PINANG

 PENGARAH KERJA RAYA, JABATAN JKR NEGERI PULAU PINANG, JALAN JKR SUNGAI PINANG, 11600 GEORGETOWN, PULAU PINANG.
 NO.TELEFON : 04-2898888
 NO.FAKSIMILI : 04-2898823
JKR DAERAH TIMUR LAUT
 JABATAN KERJA RAYA, DAERAH TIMUR LAUT 2851-N, JALAN JKR 11600 PULAU PINANG.
 NO.TELEFON : 04-2831522/2831523
 NO.FAKSIMILI : 04-2831518

 NAMA :   BADDRUL NISAM BIN IBRAHIM   ( 02/05/2018 )
 JAWATAN :   PENOLONG JURUUKUR BAHAN, JA36 (KUP)
 TALIAN :  
 SAMB : -
 TERUS :   04-2831522
 EMAIL : -
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
 Tiada Rekod