Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN, NEGERI PULAU PINANG, TINGKAT 25, KOMTAR 10503 PULAU PINANG, MALAYSIA.
 NO.TELEFON : 04-2621957
 NO.FAKSIMILI : 04-2633010
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
 TINGKAT 56 KOMTAR, 10503 PULAU PINANG.
 NO.TELEFON : 04-6505379,5365,5659
 NO.FAKSIMILI : 04-2616402

 NAMA :   SURENTHARAN A/L RAMADAS   ( 22/09/2021 )
 JAWATAN :   PENOLONG SETIAUSAHA KANAN
 TALIAN :  
 SAMB : 5426
 TERUS :   04-6505426
 EMAIL : suren[at]penang[dot]gov[dot]my
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
1   MENGGUBAL DASAR, MENGAWALSELIA DAN MENYELARAS URUSAN PELAKSANAAN DASAR DAN POLISI KERAJAAN NEGERI BERKAITAN TELEKOMUNIKASI DAN INISIATIF BANDAR PINTAR
2   MENGGUBAL DASAR, PROGRAM, STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGERI YANG BERSEPADU DAN KOS EFEKTIF MELIPUTI KUTIPAN, PENGANGKUTAN, RAWATAN PERANTARAAN DAN PELUPUSAN