Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG

 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PULAU PINANG, TINGKAT 55, BANGUNAN KOMTAR, 10000 JALAN PENANG, PULAU PINANG, MALAYSIA.
 NO.TELEFON : 04-6505280
 NO.FAKSIMILI : 04-2613435
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PULAU PINANG, TINGKAT 55, BANGUNAN KOMTAR, 10000 JALAN PENANG, PULAU PINANG, MALAYSIA.
 NO.TELEFON : 04-650 5285/5286
 NO.FAKSIMILI : 04-261 3435

 NAMA :   ZURAINI BINTI JALAL   ( 09/06/2022 )
 JAWATAN :   KETUA PENOLONG PENGARAH (KHIDMAT PENGURUSAN)
 TALIAN :  
 SAMB : 4673
 TERUS :   04-2614673
 EMAIL : -zuraini[dot]jalal[at]water[dot]gov[dot]my
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
 Tiada Rekod