Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG

 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PULAU PINANG, TINGKAT 55, BANGUNAN KOMTAR, 10000 JALAN PENANG, PULAU PINANG, MALAYSIA.
 NO.TELEFON : 04-6505280
 NO.FAKSIMILI : 04-2613435
BAHAGIAN PENGURUSAN SUNGAI & PANTAI
 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG TINGKAT 55, KOMTAR 10000 JALAN PENANG PULAU PINANG
 NO.TELEFON : 04-650 5284
 NO.FAKSIMILI : 04-261 3435

 NAMA :   KOSONG   ( 23/02/2023 )
 JAWATAN :   TIMBALAN PENGARAH (SUNGAI DAN PANTAI)
 TALIAN :  
 SAMB : 6505284
 TERUS :   04-2614671
 EMAIL : -
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
 Tiada Rekod