Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Profil Pegawai
 Gambar Pegawai
MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

 DATUK BANDAR, MENARA BANDARAYA, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA, 14000 BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG
 NO.TELEFON : 04-5497400
 NO.FAKSIMILI : 04-5395588
AUDIT DALAM
 TINGKAT 2, MENARA BANDARAYA, MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI, JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG.
 NO.TELEFON : 045497481
 NO.FAKSIMILI : 045389700

 NAMA :   ASMA BT. OTHMAN   ( 12/05/2022 )
 JAWATAN :   KETUA UNIT AUDIT DALAM
 TALIAN :  
 SAMB : 480
 TERUS :   04-5497480
 EMAIL : asma[at]mbsp[dot]gov[dot]my
 PERKHIDMATAN :
 BIL  TAJUK
1   MENYEDIAKAN RANCANGAN AUDIT TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN AUDIT DALAM UNTUK KELULUSAN YANG DIPERTUA.
2   MENGKAJI KEBOLEHPERCAYAAN DAN KEBERKESANAN SISTEM KEWANGAN SERTA KAWALAN DALAMAN ORGANISASI.
3   MEMASTIKAN AKTIVITI ORGANISASI DIURUSKAN SECARA CEKAP, BERKESAN DAN MENJIMATKAN KOS.
4   MENGKAJI TAHAP PEMATUHAN KEPADA SEGALA AKTA, DASAR, UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN ARAHAN YANG BERKUATKUASA.
5   MEMASTIKAN KEPENTINGAN ASET ORGANISASI DILINDUNGI DAN MENCEGAH KEPADA BERLAKUNYA KEHILANGAN, PENIPUAN DAN PENYELEWENGAN SECARA BERTERUSAN.
6   MEMBERI NASIHAT/PANDANGAN MENGENAI KAWALAN DALAMAN TERHADAP SEMUA SISTEM TERMASUK SISTEM ICT.
7   MELAPORKAN KEPADA YANG DIPERTUA HASIL PENGAUDITAN DAN MENGAMBIL TINDAKAN SUSULAN TERHADAP PERKARA YANG DIBANGKITKAN.
8   MENGKAJI PERKARA-PERKARA YANG DIBANGKITKAN OLEH KETUA AUDIT NEGARA.