Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
Tiada data
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS) SEKSYEN 65 KTN  ( 21/01/2010 )
 KETERANGAN :

  • Lesen Pendudukan Sementara (LPS) adalah kebenaran bertempoh bagi menduduki tanah Kerajaan atau rizab yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri mengikut Seksyen 65 Kanun Tanah Negara 1965 kepada orang perseorangan, perbadanan atau syarikat. Tempoh yang dibenarkan ialah selama 1 tahun yang akan tamat pada 31 Disember setiap tahun.
  • Peruntukan-peruntukan yang berkaitan ialah Seksyen 65-69 KTN
  • Lesen Pendudukan Sementara (LPS) adalah salah satu daripada cara kerajaan melupuskan tanah. LPS hanya boleh dikeluarkan ke atas tanah-tanah berikut:

- Tanah Kerajaan
- Tanah Lombong yang tidak lagi digunakan bagi  maksud perlombongan
- Tanah rezab yang tidak digunakan bagi maksud ianya dirizabkan

  • Bayaran yang dikenakan sebanyak RM70.00 bagi bayaran proses dan pelan.
 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
BORANG PERMOHONAN BARU LPS.pdf SURAT PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA
SENARAI SEMAKAN LPS.pdf SENARAI SEMAK LPS
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada