Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
Tiada data
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : BAHAGIAN WAKAF  ( 08/07/2011 )
 KETERANGAN :

 

1. Menyelenggara dan mentadbir harta wakaf dengan baik selaras dengan fungsi Majlis sebagai pemegang amanah kesemua wakaf.

2. Mengumpul maklumat dan data-data berkenaan harta-harta wakaf.

3. Mengenalpasti tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan.

4. Mendaftar/meletakhak tanah-tanah yang disahkan sebagai wakaf di bawah nama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.

5. Menyelaras/mengawal pengurusan pentadbiran dan akaun-akaun wakaf.

6. Menyelenggara/mengawal penguatkuasaan hartanah wakaf.

7. Mengujudkan inventori tanah-tanah wakaf seluruh Negeri Pulau Pinang.

8. Mengurus kutipan Dana Wakaf Pulau Pinang.

 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
 Tiada borang untuk dimuatturun
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada