Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
Tiada data
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : BAHAGIAN SUMBER AM  ( 08/07/2011 )
 KETERANGAN :

 

1. Menyelenggara dan mentadbir harta Baitumal dengan baik selaras dengan fungsi Majlis sebagai pemegang amanah kesemua wakaf.

2. Mengurus permohonan membeli dan menjual balik bahagian Baitulmal.

3. Mengumpul maklumat berkenaan Baitulmal dan Sijil Faraid.

4. Menghadiri perbicaraan bagi menentusah lot-lot yang terdapat bahagian Baitulmal seperti yang tercatat dalam Sijil Faraid.

5. Menentukan harta bahagian Baitulmal yang telah diakuisah didaftarkan di bawah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.

6. Mengumpul maklumat dan data berkenaan harta-harta Baitulmal dan Sumber Am.

7. Meningkatkan perolehan dan harta-harta Baitulmal dan Sumber Am melalui pelaburan.

8. Mengenalpasti dan mendapatkan semula harta alih yang belum dituntut.

 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
 Tiada borang untuk dimuatturun
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada