Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
Tiada data
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PELABURAN  ( 08/07/2011 )
 KETERANGAN :

 

1. Mempertingkatkan jumlah aset dan sumber pendapatan MAINPP melalui usaha-usaha pembangunan dan pelaburan.

2. Mempertingkatkan pengurusan dan pengendalian harta-harta milik MAINPP dengan lebih cekap, teratur, sempurna dan dapat  memaksimakan penggunaan harta-harta tersebut.

3. Menjadi penghubung antara Majlis dengan pengurus projek, perunding, kontraktor yang dilantik untuk membangunkan harta Majlis.

4. Memantau kemajuan pelaksanaan projek- projek pembangunan Majlis.

5. Mengawasi perunding projek untuk memastikan pematuhan pelan dan spesifikasi seperti yang ditetapkan bagi projek yang dimajukan sendiri (MAINPP-Pemaju/Pengurus).

 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
 Tiada borang untuk dimuatturun
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada