Untitled Document
 
 
CSS Mac Dock
 
Kembali ke Jabatan Kembali
 :: Pegawai Yang Berkenaan
 Nama Pegawai Telefon Email
  NOOR AZLIN BINTI NORDIN   04-8689425 noor.azlin[at]penang[dot]gov[dot]my
 :: Perkhidmatan
 TAJUK : URUSAN HAL EHWAL DUTI SETEM  ( 05/05/2021 )
 KETERANGAN :

Bertanggungjawab terhadap urusan Hal Ehwal Duti Setem

  1. Menerima dan memproses suratcara dan dokumen daripada orang awam untuk dikenakan duti setem, seterusnya mematikan setem berkenaan di suratcara/dokumen

  2. Memproses Borang PDS 15 (PIN.1998) untuk dikemukakan kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) untuk tujuan mendapatkan nilai sesuatu harga bagi tujuan perkiraan jumlah duti setem yang dikenakan peruntukan Akta Setem 1949
  3. Mengemukakan laporan statistik duti setem kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, Cawangan Pulau Pinang secara bulanan
 :: Muatturun Borang
 Tajuk Keterangan
 Tiada borang untuk dimuatturun
 Capaian Permohonan Atas Talian (Online)
Tiada